Gastroenterologie a hepatologie

Gastroenterologie a hepatologie je oficiální časopis České gastroenterologické a hepatologické společnosti ČLS JEP, Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti a Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Tento odborný nadnárodní časopis je určen gastroenterologům, hepatologům, internistům a specialistům dalších oborů medicíny. Optimálním způsobem informuje specialisty a zainteresované praktické lékaře.

Distribuce probíhá formou předplatného - na rozdíl od účelových tiskovin. Pro členy české a slovenské gastroenterologické společnosti je předplatné součástí členského příspěvku a časopis budou dostávat automaticky.

Časopis je veden prestižní redakční radou, má vysoký kredit díky recenzovaným textům.

Dosud publikovaná čísla a informace o časopisu naleznete na této adrese: http://www.csgh.info/.