POSTAVENÍ CT KOLOGRAFIE V ALGORITMU VYŠETŘENÍ TLUSTÉHO STŘEVA

Hana Straková, MUDr., Ludvík Straka, MUDr.

Abstrakt


CT kolografie  (CTC, virtuální koloskopie) je neinvazivní vyšetření tlustého střeva  výpočetní tomografií (CT), kdy se pomocí speciálního softwaru vytváří dvoj- a trojrozměrný virtuální obraz lumen tračníku. Kvalita vyšetření výrazně závisí  na dobré přípravě a dostatečné distenzi tračníku. Podání jodové kontrastní látky intravenózně není nutné. Vyšetření hodnotí lékař radiolog a pro standartizaci radiologického nálezu bylo vytvořeno klasifikační schéma C-RADS. Vyšetření slouží především k diagnostice polypů a karcinomů tračníku v případě, že je endoskopická koloskopie neúplná, kontraindikovaná, pacientem netolerovaná či odmítaná. Z radiologických vyšetření jde o metodu s nejvyšší sensitivitou, která by měla  nahradit dříve prováděnou dvojkontrastní irigografii. Je potřeba zmínit, že CTC nenahrazuje endoskopickou koloskopii ve všech indikacích  - není vhodná k hodnocení zánětlivých onemocnění tračníku, vč. nespecifických střevních zánětů, při podezření na familiární polypózní syndromy, nemá přínos při onemocněních anu. V České republice zatím není CTC schválena jako primární metoda v rámci screeningu kolorektální rakoviny.

Cílem tohoto sdělení je přiblížit CTC klinickým lékařům a upřesnit její postavení v algoritmu vyšetření tlustého střeva.

 


Klíčová slova


CT kolografie; virtuální koloskopie; polyp; kolorektální karcinom; screening; koloskopie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.