Výsledky těhotenství u pacientek s IBD léčených biosimilárním infliximabem

Martin Kolář, MUDr. Martin Bortlík, Ph.D., Dana Ďuricová, MUDr, PhD., MUDr. Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Naděžda Machková, MUDr., Karin Malíčková, Milan Lukáš, MUDr, CSc, Prof.

Abstrakt


Úvod: Biologická terapie těhotných pacientek s idiopatickými střevními záněty nemá negativní vliv na výsledek těhotenství ani na vývoj plodu. Stále však však chybí data o efektivitě a bezpečnosti biosimilárního infliximabu v této situaci

Metody: Retrospektivní observační studie zahrnovala 20 žen s IBD léčených v průběhu těhotenství biosimilárním IFX (CT-P13), u kterých byly k dispozici informace o výsledku těhotenství. Sledovány byly údaje o aktivitě choroby, léčbě, výsledcích těhotenství a data o novorozenci. Hladiny IFX z pupečníkové krve byly měřeny pomocí metody ELISA.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 20 těhotných žen (16 CN, 4 UC) průměrného věku 28,7±4,1 let, z nich 55 % (11) z bylo prvorodiček. Střední doba trvání onemocnění k počátku těhotenství byla 6,0±5,3 let, 70 % (14) žen mělo anamnézu perianálního postižení. V období početí trpělo 30 % (6) žen aktivní chorobou, 65 % (13) bylo v remisi a u jedné pacientky byla nově diagnostikována těžká kolitida těsně po početí. Kromě této pacientky, které byla podána záchranná terapie IFX, byly všechny ženy léčeny dlouhodobě, v průměru 2,3±2,7 let před otěhotněním. Z 20 těhotenství vzniklo celkem 19 živě narozených dětí (průměrná váha 3 305±493 g), z toho 18 v termínu a 1 předčasně (s nízkou porodní váhou). Jedno těhotenství skončilo spontánním potratem. Aktivní choroba matky v období početí byla spojena s nižší porodní váhou (3 549±392 g u pacientek v remisi vs. 2 921±390 g s aktivní chorobou; p=0,0043). K císařskému řezu bylo přistoupeno v 70 % (14) případů, z toho 79 % (11) u žen s anamnézou perianálního postižení. Nebyly hlášeny žádné perinatální komplikace a z vrozených vad se vyskytl 1 případ rozštěpové vady patra.

Závěr: V této prioritní práci zaměřené na hodnocení efektu a bezpečnosti biosimilárního infliximab u těhotných pacientek s IBD nebyla zjištěna žádná nová bezpečnostní rizika takového léčebného postupu.

Klíčová slova


těhotenství, biosimilars, infliximab, IBD

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.