Efekt ustekinumabu u pacienta refrakterního na ostatní biologickou léčbu

Martin Bortlík

Abstrakt


Kazuistika popisuje případ nemocné, u níž byla diagnostikována Crohnova choroba v ileocékální lokalizaci a v oblasti perianální již v 11 letech. V další období onemocnění progredovalo, konvenční medikamentózní léčba byla neefektivní a pacientka netolerovala ani dlouhodobou a opakovanou léčbu anti-TNF protilátkami. Léčba antiintegrinovou protilátkou byla efektivní v oblasti luminální choroby, neměla efekt na perianální projevy. V červnu 2017 byla u pacientky zahájeno podávání ustekinumabu. Efekt této léčby   se projevil v průběhu 6 týdnů, spolu s ústupem symptomů střevních se významně snížila i aktivita perianální choroby. U nemocné jsme nepozorovali žádné nežádoucí účinky léčby ustekinumabem.


Klíčová slova


budou doplněna

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.