Zdravotní stav a karcinom pankreatu.

Helena Kollárová, Kateřina Azeem, Hana Tomášková, Vlastimil Procházka, Arnošt Martínek, Olga Shonová, Jarmila Ševčíková, Dagmar Horáková, Vladimír Janout

Abstrakt


Úvod: Česká republika patří mezi země s vysokým výskytem i úmrtností karcinomu pankreatu.

Metoda: Do nemocniční studie případů a kontrol bylo zařazeno celkem 529 osob z toho 309 s karcinomem pankreatu a 220 osob v kontrolním souboru. Osoby zařazené do studie pocházely z Olomouce, Ostravy a Českých Budějovic. Studie se zabývala vztahy mezi zdravotním stavem (diabetes mellitus, chronická pankreatitida, cholelithiáza), užíváním léků (aspirin a jiné protizánětlivé léky) a dále výskytem nádorových onemocnění u prvostupňových příbuzných a výskytem karcinomu pankreatu.

Výsledky: Pozitivní statisticky významná asociace byla nalezena u diabetu mellitus (OR 1,84, 95% IS 1,12–3,03) a pankreatitidy (OR 4,10, 95% IS 1,43–11,81). Statisticky významná inverzní asociace byla zjištěna u užívání aspirinu (OR 0,33, 95% IS 0,17–0,62) a protizánětlivých léků (OR 0,28, 95% IS 0,12–0,65). U familiárního výskytu nádorových onemocnění se žádná asociace nenalezla.

Závěr: Vzhledem k tomu, že specifická prevence v podobě efektivního screeningového programu neexistuje, je třeba věnovat pozornost také faktorům, které s tímto onemocněním souvisí a umožní včasnější záchyt karcinomu pankreatu, jako je například pankreatitida, diabetes mellitus a metabolický syndrom.


Klíčová slova


karcinom pankreatu, zdravotní stav, analýza

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.