Ektopický pankreas jako zdroj krvácení do horní etáže trávicího traktu

Michal Vacík, Filip Shon, Miroslav Řežábek

Abstrakt


Diferencovanou pankreatickou tkáň mimo běžnou lokalizaci – ektopický pankreas  –  můžeme nalézt v celém průběhu trávicího traktu, nejčastěji pak ve stěně žaludku, duodena a jejuna. Vývoj ektopického pankreatu není v současné době plně objasněn. Jeho incidence se pohybuje mezi 0,55 – 13,70% a vyskytuje se častěji u mužů. Z histologického hlediska dominuje typ 1 dle Heinrichovy klasifikace – tedy s aciny, dukty i endokrinní složkou pankreatu.  Většina případů je asymptomatických. K prezentaci symptomů vedou až  větší ložiska. Je-li léze symptomatická, krvácení jako příznak ektopického pankreatu nebývá časté. V první ze zmíněných kazuistik byl ektopický pankreas žaludku důvodem anemického syndromu u pacientky středního věku. V druhém případě pak popisujeme akutní krvácení z léze lokalizované subpapilárně v oblasti D2 duodena. Diferenciální diagnostika nebývá jednoduchá a v obou našich případech až chirurgická resekce s následných histologickým vyšetřením stanovila definitivní diagnosu.


Klíčová slova


Pankreas; choristom; ektopická tkáň; krvácení; endoskopie; chirurgie; GIT;

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.