Ako správne vybrať vhodného pacienta s IBD na liečbu vedolizumabom

Martin Tkáčik

Abstrakt


V dnešnej dobe máme existuje niekoľko druhov liečby nešpecifických zápalov čreva (IBD- inflammatory bowel diseases) alebo ich kombinácií, medzi ktorými sa často neľahko rozhodujeme. Príchod nových biologík umožňuje optimalizovať liečbu a podstatne zlepšiť priebeh ochorenia. Vedolizumab je monoklonálna protilátka proti α4β7 integrínu selektívna pre črevo,  ktorá inhibuje vaskulárnu adhéziu leukocytov a ich migráciu do mukózy čreva interakciou s mukóznymi adresínmi črevných ciev. Je indikovaný u pacientov so stredne ťažkou a ťažkou formou ulceróznej kolitídy a Crohnovej choroby. Nedávne štúdie potvrdzujú vyššiu efektivitu a bezpečnosť liečby vedolizumabom, či už  u bionaivných pacientov v porovnaní s anti-TNF exponovanými (EVOLVE), alebo v priamom (head- to- head) porovnaní s adalimumabom (VARSITY), kde sa potvrdila vyššia klinická a endoskopická remisia u pacientov s ulceróznou kolitídou.

Klíčová slova


vedolizumab, antiTNF, klinická remisia, slizničné hojenie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.