Transjugulání intrahepatální portosytémová spojka (TIPS) v terapii refrakterního ascitu: současný pohled jednoho pracoviště

Tomáš Fejfar, Václav Šafka, Ph.D., Václav Jirkovský, Tomáš Vaňásek, Štěpán Šembera, Miroslav Lojík, Jan Raupach, Vendelín Chovanec, Ondřej Renc, Antonín Michl, Jan Žižka, Antonín Krajina, Petr Hůlek

Abstrakt


Ascites a refrakterní ascites je jednou z nejzávažnějších komplikací portální hypertenze a jeho rozvoj je spojen s vysokou úmrtností. V případě refrakterity na léčbu zůstává jako léčebná modalita jaterní transplantace, provádění velkoobjemových paracentéz se substitucí albuminu, nebo nechirurgické vytvoření portokaválního zkratu - transjugulární intrahepatální portosystémové spojky. Místo v indikaci TIPS je stále diskutovaným tématem. Autoři přinášejí současný náhled na problematiku terapie refrakterního ascitu i vlastní zkušenosti s touto terapií u 361 nemocných v období poledních dvaceti dvou let.   


Klíčová slova


portální hypertenze - refrakterní ascites - TIPS

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.