20 let urgentního ERCP ve FN Motol

Jindra Lochmannová, Martin Wasserbauer, Doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., MUDr. Jiří Drábek, MUDr. Jan Šťovíček, Jakub Chudý, Jan Schwarz, Aleš Raidl

Abstrakt


Provoz urgentní endoskopické retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP) byl zahájen ve Fakultní nemocnici v Motole v roce 1993 v rámci vzniku urgentní endoskopické služby. Vyšetření provádíme, jak pro spádové pacienty, tak i pro pacienty z okolních nemocnic. V letech 1993 – 2012 bylo provedeno na našem pracovišti 4487 urgentních výkonů. V článku jsou uvedeny indikační kritéria jednotlivých výkonů a výsledky, ke kterým jsme za 20 let dospěli. Vzhledem k tomuto značnému počtu výkonů se endoskopické centrum ve FN Motol řadí v problematice urgentního ERCP mezi vysoce specializovaná pracoviště se zkušeným a erudovaným personálem a moderním technickým zázemím.


Klíčová slova


endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie; cholangoitida; pankreatitida

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.