No 6 (2019)

Dětská gastroenterologie a hepatologie

bariatrie a obezitologie

Obsah

Kazuistika

Karolina Vorcakova
PDF

Články

Martin Fried
PDF
Zlatko Marinov
PDF

Přehledová práce

Vladimír Frýba, Jan Ulrych, Hana Kristianová, Zdeněk Krška
PDF
Petra Šrámková, Petr Hlavatý
PDF
Karolína Hlavatá
PDF
Zuzana Michnová, Marek Pršo, Lýdia Zúbriková, Michaela Murgašová, Zuzana Havličeková, Peter Bánovčin
PDF
Katarína Mitrová