Detaily autora

Otottová, Katarína, IBD Centrum, Assiduo, Bratislava, Slovenská republika

  • No 4 (2018) - Původní práce
    Rizikové faktory a prevalencia ovariálnych cýst u pacientiek s Crohnovou chorobou
    Abstrakt  PDF