Detaily autora

Izakovičová Hollá, Lydie, Ústav patologické fyziologie, Stomatologická klinika, LF MU Brno, Česká republika

  • No 4 (2018) - Původní práce
    Personalizovaná terapie pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou – metodika stanovení genového profilu CYP2C19
    Abstrakt  PDF