Detaily autora

Balihar, MUDr. Karel, Gastroenterologické a hepatologické odd. I. interní klinika FN a LF UK v Plzni Alej svobody 80 304 60 Plzeň

  • No 4 (2014) - Přehledová práce
    High - resolution anorektální manometrie - up date v diagnostice anorektálních poruch
    Abstrakt