Detaily autora

Ryska, Miroslav

 • No 5 (2013) - Přehledová práce
  Stav onkochirurgické péče a vzdělávání v onkochirurgii v České republice
  Abstrakt
 • No 5 (2014) - Přehledová práce
  Nové pohledy na zařazení farmakoterapie do algoritmu léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.
  Abstrakt
 • No 6 (2015) - Články
  Zásadní význam předoperačního stagingu u nemocného s karcinomem pankreatu
  Abstrakt