Detaily autora

Ryska, Miroslav, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN U Vojenské nemocnice 1200 Praha 6 169 02

  • No 5 (2014) - Přehledová práce
    Nové pohledy na zařazení farmakoterapie do algoritmu léčby jaterních metastáz kolorektálního karcinomu.
    Abstrakt