Detaily autora

Ryska, Miroslav, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

  • No 6 (2015) - Články
    Zásadní význam předoperačního stagingu u nemocného s karcinomem pankreatu
    Abstrakt