Detaily autora

Ryska, Miroslav, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

  • No 4 (2014) - Původní práce
    Efektivní techniky uzávěru transrektálního přístupu NOTES – výsledky experimentální studie
    Abstrakt