Detaily autora

Ryska, Miroslav, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha, Česká republika

  • No 4 (2012) - Články
    Kvalita života je důležitým faktorem indikační rozvahy u nemocných s karcinomem pankreatu. Quality of life is an important factor in the balance sheet indicator in patients with pancreatic cancer. Multicentric prospective study.
    Abstrakt