Detaily autora

Renc, Ondřej, Radiologická klinika FN HK a LF UK HK

  • No 2 (2014) - Původní práce
    1 000 TIPSů ve FNHK: indikace a přežívání nemocných
    Abstrakt