Detaily autora

Rosoľanka, Róbert, Comenius University Bratislava, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika infektológie a cestovnej medicíny, Univerzitná nemocnica Martin

  • No 2 (2016) - Kazuistika
    Závažné život ohrozujúce parazitárne ochorenie pečene komplikované disemináciou do pľúc
    Abstrakt