Detaily autora

Batko, Stanislav, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přednosta: Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA, Česká republika