Detaily autora

Adámek, Svatopluk, 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM

  • No 5 (2014) - Články
    Transanální endoskopická mikrochirurgie karcinomu rekta na III. chirurgické klinice I. LFUK a FN Motol v letech 2008-2013
    Abstrakt