Detaily autora

Adámek, Svatopluk, 3. chirurgická klinika 1.LF UK a FNM

  • No 5 (2014) - Kazuistika
    Rehabilitace, moderní přístup v léčbě syndrom solitárního rektálního vředu
    Abstrakt