Detaily autora

Rygl, Ph.D., doc. MUDr. Michal, Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha

  • No 6 (2013) - Články
    Význam endoskopické retrográdní cholangiopankreatikografie u traumatického poranění pankreatického vývodu u adolescenta
    Abstrakt