Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

B

Bánovčin, Peter, Intená klinika - Gastroenterologická JLF UK a UNM
Bánovčin, Peter, Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Bánovčin, Peter, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika
Bánovčin, Peter, Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UNM (Slovensko)
Bánovčin, Peter, Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UNM
Bánovčin ml., Peter, Interná klinika - gastroenterologická, Univerzitná Nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Bánovčin ml., Peter, Interná klinika gastroenterologická, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Bánovčin ml., Peter, Interná klinika gastroenterologická, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin (Slovensko)
Bartoňová, Lenka, Pracoviště klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Bartoš, Ladislav, Ústav biochemie, PřF MU, Brno (Česká republika)
Bartošová, Ladislava, Farmakologický ústav, LF MU Brno (Česká republika)
Bartušek, Daniel, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Brno (Česká republika)
Batko, Stanislav, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přednosta: Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA (Česká republika)
Baťková, Barbora, Gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny Agel (Česká republika)
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU Fakultná NsP Bratislava pracovisko Petržalka Antolská 11 Bratislava
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU a UNB UN sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava (Slovensko)
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU Fakultná NsP Bratislava pracovisko Petržalka Antolská 11 Bratislava (Slovensko)
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU a UNB UN sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 851 07 Bratislava (Slovensko)
Belay, Girma, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava (Slovensko)
Bělina, František, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN – VFN Praha (Česká republika)
Bělobrádek, Zdeněk, Radiologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové
Belšánová, Barbora, Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha (Česká republika)
Belšánová, Barbora, Genomac International, s.r.o, Centrum aplikované genomiky solidních nádorů, Praha
Benčo, Martin, Neurochirurgická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine a Univerzitnej nemocnice Martin, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)

26 - 50 z 1289 položek    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>