Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

B

Badinková, Jana
Bajer, Lukáš, Klinika hepatogastroenterologie, IKEM Praha
Balihar, Karel, I. interní klinika, odd. Gastroenterologie a Hepatologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze a Fakultní nemocnice, Plzeň
Balihar, MUDr. Karel, Gastroenterologické a hepatologické odd. I. interní klinika FN a LF UK v Plzni Alej svobody 80 304 60 Plzeň
Balihar, MUDr. Karel, I.Interní klinika FN Plzeň (Česká republika)
Balihar, MUDr. Karel, I. interní klinika, odd. Gastroenterologie a Hepatologie a Jednotka intenzivní péče Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Alej Svobody 80 304 60 Plzeň Česká Republika (Česká republika)
Bališová, Zuzana, Oddelenie vnútorného lekárstva, Nemocnica Poprad, a.s. (Slovensko)
Bánovčin, Peter, Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UNM
Bánovčin, Peter, Interná klinika gastroenterologická JLF UK a UNM (Slovensko)
Bánovčin, Peter, Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UNM (Slovensko)
Bánovčin, Peter, Intená klinika - Gastroenterologická JLF UK a UNM
Bánovčin, Peter, Klinika detí a dorastu, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Bánovčin, Peter, Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM, Martin, Slovenská republika
Bánovčin ml., Peter, Interná klinika gastroenterologická, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin (Slovensko)
Bánovčin ml., Peter, Interná klinika - gastroenterologická, Univerzitná Nemocnica Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Bánovčin ml., Peter, Interná klinika gastroenterologická, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Bartoňová, Lenka, Pracoviště klinické a transplantační patologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
Bartoš, Ladislav, Ústav biochemie, PřF MU, Brno (Česká republika)
Bartošová, Ladislava, Farmakologický ústav, LF MU Brno (Česká republika)
Bartušek, Daniel, Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno a LF MU Brno (Česká republika)
Batko, Stanislav, Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol přednosta: Doc. MUDr. Jana Prausová, PhD., MBA (Česká republika)
Baťková, Barbora, Gastroenterologické oddělení Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s., člen skupiny Agel (Česká republika)
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU Fakultná NsP Bratislava pracovisko Petržalka Antolská 11 Bratislava (Slovensko)
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava
Bátovský, Marian, Gastroenterologická klinika SZU a UNB UN sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava (Slovensko)

1 - 25 z 94 položek    1 2 3 4 > >>