Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

G

Gabalec, Libor, NPK Orlickúustecká nemocnice Interní oddělení -Endoskopie ČSA 1076 56218 Ústí nad Orlicí (Česká republika)
Galajda, Peter, I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Kollárova 2, 036 59 Martin (Slovensko)
Gatěk, Jiří, Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas Zlín Institut zdravotnických studií, Fakulta humanitních studií, Univerzita T.Bati ve Zlíně (Česká republika)
Gatialová, Katarína, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Gburová, Denisa, Interná klinika - gastroenterologická JLF UK a UNM (Slovensko)
Georgiev, Patrik, Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN U nemocnice 499/2 Praha 2 12800
Ghaleb, Nageeb, Gastroenterologické centrum, Vítkovická nemocnice, Ostrava (Česká republika)
Gombošová, Laura, I.interná klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice (Česká republika)
Gonsorčíková, Lucie, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole
Gottfriedová, Halima, Klinika hepatogastroenterologie IKEM
Grega, Marek, Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF. UK a FN Motol
Grega, Tomáš, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha U vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 - Střešovice
Grega, Tomáš, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha U Vojenské nemocnice 1200 16902 Praha 6
Grega, Tomáš (Česká republika)
Grega, Tomáš, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice, Praha
Grega, Tomáš, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha (Česká republika)
Gregor, Jakub, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno;
Greguš, Miloš, Gastroenterologické a hepatologické centrum Nitra Poliklinika sv. Medarda (Slovensko)
Grolich, Tomáš, Chirurgická klinika FN Brno Bohunice (Česká republika)
Gromny, Iga (Polsko)

1 - 20 z 20 položek