Procházet index autorů

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Vše

P

Paradowski, Leszek (Polsko)
Pastor, Jan, 3. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
Páv, Igor, Gastroenterologická klinika SZU a FNsP, Bratislava (Slovensko)
Pavelková, Nikoleta, 1. Ústav Patofyziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika 2. Department of Molecular Pharmacology & Physiology Morsani College of Medicine University of South Florida USA (Slovensko)
Pavlík, Tomáš, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno; Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha
Pavlík, Tomáš, Institut biostatistiky a analýz, Masarykova univerzita, Brno
Pavlyshyn, Halyna (Ukrajina)
Payer, CSc., Prof. MUDr. Juraj, V. interná klinika LFUK a UN Bratislava Ružinovská 6 826 06 Bratislava (Slovensko)
Pazdírek, Filip, Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
Pazdro, MUDr. Alexandr, III. Chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, Praha (Česká republika)
Pažin, Jaroslav, Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN (Česká republika)
Pažin, Jaroslav, Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN. (Česká republika)
Péč, Martin, študent Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave v študijnom programe všeobecné lekárstvo, 4. ročník, Kollárova 2, 036 59 Martin (Slovensko)
Peisarová, Ivana, Patologicko-anatomické oddělení, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav
Pekárek, Boris, Oddelenie gastroenterológie a endoskopie, Národný Onkologický Ústav Klenová 1 Bratislava 83101
Pelikán, Anton, Katedra Chirurgických oborů Lékařská fakulta Ostravské University
Pelikánová, Tereza, Klinika diabetologie IKEM Vídeňská 1958/9 Praha 4 14000
Pešinová, Veronika
Petejová, Naděžda, Interní klinika, Fakultní Nemocnice Ostrava, Česká Republika Katedra interních oborů, Lékařská Fakulta, Ostravská Univerzita, Česká Republika (Česká republika)
Petřeková, Karin, Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, Ústav fyziologie a patofyziologie, Ostravská univerzita Lékařská fakulta (Česká republika)
Petrtýl, Jaromír
Petrů, MUDr. Ondřej, Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha
Petruželka, Luboš, Onkologická klinika 1. LF UK, ÚVN a VFN U nemocnice 499/2 Praha 2 12800
Petruželka, Luboš, Onkologická klinika 1. LF UK, VFN a ÚVN U nemocnice 499/2 Praha 2 12800
Pfeiferová, Martina, Pacienti IBD, z.s.

1 - 25 z 68 položek    1 2 3 > >>