Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 32, No 1 (2019): KLIN ONKOL 2019-1

Obsah

Původní práce

Marek Slávik, Tomáš Kazda, Iveta Selingerova, Jiří Šána, Parwez Ahmad, Dominik Gurín, Markéta hermanová, Tomáš Novotný, Renata Červená, Radana Dymáčková, Petr Burkoň, Ondřej Slabý, Pavel Šlampa
PDF
Jiri Jarkovsky, Michaela Zapletalova, Denisa Krejci, Jan Muzik, Ladislav Dusek, Ludek Pour
Denisa Pohanková, Igor Sirák, Linda Kašaová, Jakub Grepl, Petr Paluska, Miroslav Louda, Lukáš Holub, Jiří Špaček, Petr Prošvic, Jiří Petera
PDF

Přehled

Iveta Kolářová, Jaroslav Vaňásek, Karel Odrážka, Ladislav Dušek, Zuzana Šinkorová, Aleš Hlávka, Jan Štuk, Jan Stejskal, Dana Dvořáková, Lukáš Sákra, Jana Mergancová, Zdenka Vilasová
PDF
Petr Burkoň, Marek Slávik, Tomáš Kazda, Petr Pospíšil, Tomáš Procházka, Miroslav Vrzal, Pavel Šlampa
PDF
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D., Doc. MUDr. Luděk Pour, PhD
PDF
Dalibor Ondruš, MUDr., PhD. Bela Mrinakova, Martina Ondrušová
PDF

Kazuistika

Kateřina Steinerová, Pavel Jindra, Daniel Lysák, Michal Karas
PDF
Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart, Hana Nosková, Viera Bajčiová, Ondřej Slabý, Jaroslav Štěrba
PDF