Klinicka onkologie

Vol 32, No 2 (2019)

KLIN ONKOL 2019-2

Obsah

Původní práce

Mohamed Hussam Aswad, Jarmila Kissová, Lucie Říhová, Jiřina Zavřelová, Petra Ovesná, Miroslav Penka
Roman Svatoň, Zdeněk Kala, Petr Kysela, Vladimír Procházka, Michal Eid, Tomáš Andrašina, Karolina Poredská, Jana Strenková, Renata Chloupková, Lumír Kunovský
PDF

Přehled

Štěpán Hrabovský, František Folber, Michael Doubek
PDF
Jiří Navrátil, Alexandr poprach, Radek Lakomý, Ivo Kocák, Jiří Vašina, Pavel Krupa, Rostislav Vyzula
PDF
Kristýna Závacká, Karla Plevová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová
PDF

Kazuistika

Vladimír Bartoš, Milada Kullová, Katarína Adamicová, Ivana Paučinová
PDF
Soňa Huľová, Ramadan Aziri, Michal Chovanec, Jozef Mardiak, Michal Mego, Daniel Pinďák
Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Tomáš Geryk, Miroslav Podhola, Miroslav Žiaran, Peter Priester, Mária Hanišová, Simona Bořilová
Vanda Mikudova
Petra Peňázová, Tomáš Andrašina, Ivo Novotný, Jan Trna, Beáta Hemmelová, Lumír Kunovský, Vladimír Procházka, Zdeněk Kala
PDF

Dopis redakci

The International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) integrated with the melanoma histogenetic model
Luca Roncati, Francesco Piscioli
Tailoring nutritional interventions with molecular pathophysiology of cancer cachexia: a possible solution to an old problem
Hamed Mortazavi