Klinicka onkologie

Detaily autora

Ježíšková, Ivana, Interní hematologická a onkologická klinika, FN Brno, Česká republika