Klinicka onkologie

Detaily autora

Jarkovský, Jiří, Institut biostatistiky a analýz, LF a PřF MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Česká republika