Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 32, No 3 (2019): KLIN ONKOL 2019-3

Obsah

Původní práce

Zuzana Horákova, Marek Slávik, MUDr. Karel Veselý PhD., Daniel Depeš, Rom Kostřica, Hana Binková
PDF
René Kizek, Matouš Čížek, Branislav Ruttkay-Nedecký, Michael Gargulák, Karel Sehnal, Jarmila Zídková, Dagmar Uhlířová, Martina Staňková, Michaela Dočekalová
PDF
Lucie Světláková, Ondřej Sláma, Miroslav Světlák, Lukáš Pochop, Jiří Šedo, Mgr. Radka Alexandrová, Ondřej Bílek, Rostislav Vyzula
PDF

Přehled

Alena Kopková, Jiří Šána, Marek Večeřa, Pavel Fadrus, Radim Lipina, Martin Smrčka, Martina Lojová, prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Meraj Farbod, Mojgan Karimi-Zarchi, Neda Seifi-Shalamzari, Naeimeh Heiranizadeh, Mohammad Javad Akbarian-Bafghi, Mohammad Hossein Jarahzadeh, Hossein Neamatzadeh

Kazuistika

Girish Gulab Meshram, Neeraj Kaur, Kanwaljeet Singh Hura
David Vrána, Ondřej Kalita, Lumír Hrabálek, Marcel Matzenauer, Marie Bartoušková, Nikol Rušarová, Lucie Tučková
PDF
Michal Vočka, Miroslav Špaček, Zdeněk Matějovský, Jiří Trnka, Gabriela Hodková, Daniela Skibová, David Zogala, Jaroslav Lindner, Luboš Petruželka
PDF

Sdělení

Borek Sehnal, Emanuela Kmoníčková, Jiří Sláma, Věra Tomancová, Michal Zikán
PDF
Viera Bencova
PDF