Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 32, No 2 (2019): KLIN ONKOL 2019-2

Obsah

Původní práce

Mohamed Hussam Aswad, Jarmila Kissová, Lucie Říhová, Jiřina Zavřelová, Petra Ovesná, Miroslav Penka
Roman Svatoň, Zdeněk Kala, Petr Kysela, Vladimír Procházka, Michal Eid, Tomáš Andrašina, Karolina Poredská, Jana Strenková, Renata Chloupková, Lumír Kunovský
PDF

Přehled

Štěpán Hrabovský, František Folber, Michael Doubek
PDF
Jiří Navrátil, Alexandr poprach, Radek Lakomý, Ivo Kocák, Jiří Vašina, Pavel Krupa, Rostislav Vyzula
PDF
Kristýna Závacká, Karla Plevová, Marie Jarošová, Šárka Pospíšilová
PDF

Kazuistika

Vladimír Bartoš, Milada Kullová, Katarína Adamicová, Ivana Paučinová
PDF
Soňa Huľová, Ramadan Aziri, Michal Chovanec, Jozef Mardiak, Michal Mego, Daniel Pinďák
Jindřich Kopecký, Ondřej Kubeček, Tomáš Geryk, Miroslav Podhola, Miroslav Žiaran, Peter Priester, Mária Hanišová, Simona Bořilová
Vanda Mikudova
Petra Peňázová, Tomáš Andrašina, Ivo Novotný, Jan Trna, Beáta Hemmelová, Lumír Kunovský, Vladimír Procházka, Zdeněk Kala
PDF

Dopis redakci

The International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) integrated with the melanoma histogenetic model
Luca Roncati, Francesco Piscioli
Tailoring nutritional interventions with molecular pathophysiology of cancer cachexia: a possible solution to an old problem
Hamed Mortazavi