Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 30, No 6 (2017): KLIN ONCOL-6

Obsah

Původní práce

Jan Chrastina, Markéta Hermanová, Radim Jančálek, Věra Feitova, Dušan Hrabovský, Zdeněk Novák
PDF
Marína Mikulajová, Veronika Boleková, Katarína Surová
PDF
Michal Vočka, Luboš Petruželka
PDF

Přehled

Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Karolina Škvárová Kramarzová, Karolina Škvárová Kramarzová, Martina Slámová, Martina Slámová, Tomáš Büchler, Tomáš Büchler, Ludmila Boublíková, Ludmila Boublíková
PDF
Andrea Antoňáková Nemčíková, Eva Bednárovská
PDF
Lukáš Dostálek
PDF
MUDr. Pavla Navrátilová, MUDr. Ludmila Hynková, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
PDF
Zuzana Frassová, Jana Rudá-Kučerová
PDF

Kazuistika

andrea lancia, gianluca ingrosso, riccardo santoni

Onkologie v obrazech

Agresivní fibromatóza stěny břišní
Roman Šefr
PDF