Metastatické postižení hypofýzy - dvě kazuistiky a přehled literatury

Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Martin Hampl, Jiří Hoza, Zdeněk Fryšák, Miroslav Vaverka

Abstrakt


Východiska: Metastatické postižení hypofýzy je vzácnou komplikací generalizovaných nádorových onemocnění. Z celkového počtu pacientů operovaných pro intraselární nebo paraselární tumor tvoří metastatické postižení hypofýzy 1% pacientů. Iniciálním příznakem bývá diabetes insipidus, který je naopak vzácností u adenomů hypofýzy. Materiál a metody: Cílem předkládané publikace je prezentace dvou případů pacientů s diagnostikovaným metastatickým postižením hypofýzy a systematický přehled literatury.  Pomocí databáze PubMed jsme vyhledali anglicky psané publikace zabývající se tématikou metastatického postižení hypofýzy od roku 1957 do roku 2016. Výsledky: Nalezeno bylo 73 publikací, které dohromady poskytly 180 pacientů. Nejčastěji metastázoval karcinom plic (29,1%) a prsu  (27,4%).

Mezi nejfrekventovanější iniciální symptomy patřili projevy diabetu insipidu (41,7%), deficit adenohypofýzy (43,0%) a poruchy perimetru (46,4%). Průměrná doba přežití od stanovení metastatického postižení byla 13,1 měsíce. Závěr: Terapie metastatického postižení hypofýzy kombinuje chirurgii, radioterapii, chemoterapii a hormonální léčbu. Chirurgická terapie sama nebo v kombinaci s radioterapii nevede k celkovému prodloužení přežití, ale zmírňuje příznaky a zlepšuje kvalitu života.

Klíčová slova


metastázy hypofýzy, diabetes insipidus, hypopituitarismus, transsfenoidální chirurgie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.