Konfokální laserová mikroskopie při diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu

Petr Moravčík, Jan Hlavsa, Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Igor Penka, Milan Dastych

Abstrakt


Konfokální laserová mikroskopie (CLE) je metodou umožňující mikroskopické zobrazení vyšetřované tkáně v reálném čase, a tím de facto provádění neinvazivní in vivo biopsie. Použití v klinické praxi je věcí relativně novou. První zkušenosti potvrzují přínos CLE při sledování premalignit, diagnostice nádorových či zánětlivých onemocnění, zrychlení diagnostiky a snížení počtu endoskopických vyšetření. Cílem této přehledové práce je shrnutí dosud publikovaných studií o užití CLE  v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu.   


Klíčová slova


konfokální mikroskopie; gastrointestinální trakt; nádory

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.