Postavení chemoterapie v pooperační léčbě low-grade gliomů

Radek Lakomý, Tomáš Kazda, Alexandr Poprach, Petr Pospíšil, Radim Jančálek, Pavel Šlampa

Abstrakt


Východiska: Ke standardním pooperačním přístupům u low-grade gliomů dnes patří sledování nebo adjuvantní radioterapie, rozhodující je přítomnost rizikových faktorů rekurence. Výsledky z dlouhodobého sledování pacientů léčených v klinické studii 3. fáze RTOG 9802, srovnávající efekt samotné pooperační radioterapie a kombinace radioterapie s 6 cykly chemoterapie v režimu PCV (prokarbazin, lomustin, vinkristin) u pacientů s „high risk“ low-grade gliomy, pravděpodobně změní naši klinickou praxi. Prodloužení celkového přežití ze 7,8 na 13,3 roků je ohromující a to hlavně u oligodendrogliomů, nicméně toxicita režimu je vysoká a analýza molekulárních markerů ve studii byla nedostatečná. Stále není jasné, zda temozolomid může nahradit režim PCV a zda může být použít v první linii léčby místo radioterapie.

Cíl: Cílem sdělení je shrnout základní informace vyplývající z klíčových klinických studií s chemoterapií u low-grade gliomů a poukázat na řadu nezodpovězených otázek. 


Klíčová slova


gliom, astrocytom, chemoterapie, PCV, temozolomid, RTOG 9802

Full Text:

PDF PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.