Kontroverze v pooperační léčbě low-grade gliomů

Tomáš Kazda, Radek Lakomý, Alexandr Poprach, Petr Pospíšil, Radim Jančálek, Pavel Šlampa

Abstrakt


Optimální léčba low-grade gliomů je stále kontroverzní. K hlavním léčebným metodám patří chirurgie, radioterapie a chemoterapie. Přes pokroky v onkologii stále neznáme ani optimální sekvenci a kombinaci léčebných metod, ani jejich správné načasování. Pořád není jasné, zda temozolomid může nahradit efektivní, ale příliš toxický režim PCV a zda může být použít v první linii léčby místo radioterapie. Na tyto otázky nám možná odpoví zralá data z dalších studií 3. fáze (CODEL, EORTC 22033-26033). Analýza přežití v korelaci s molekulárními markery (kodelece 1p/19q, mutace genu pro IDH1/2 a metylace promotoru genu pro MGMT) je nezbytná. Kvalita života po léčbě u pacientů s pravděpodobným dlouhodobým přežitím je také velmi důležitá.  Cílem sdělení je shrnout výsledky z klíčových klinických studií a poukázat na řadu sporných otázek se kterými se budeme potýkat v běžné klinické praxi.


Klíčová slova


gliom, astrocytom, radioterapie, temozolomid, PCV, kognitivní funkce

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.