FULLERENOVÝ NANOTRANSPORTÉR DOXORUBICINU PRO CÍLENOU INTERAKCI S MUTOVANÝM GENEM BRCA2

Sylvie Skaličková, Martin Löfelmann, Michael Gargulák, Michaela Dočekalová, Branislav Ruttkay-Nedecký, Pavel Suchý, Marta Kepinska, René Kizek

Abstrakt


Východiska: Zhoubné nádory prsu jsou v rozvinutých zemích nejčastějším nádorovým onemocněním, postihující převážně ženy. Odhaduje se, že přibližně 5-10% karcinomů prsu je podmíněno rodinnou genetickou zátěží, způsobenou mutací genu BRCA2. Při léčbě je často používaným terapeutikem doxorubicin. Přes svou terapeutickou účinnost však vykazuje vysokou kardiotoxicitu. Možnost, jak zvýšit terapeutické okno, představují nanotransportéry. Fullereny jsou nanočástice tvořené atomy uhlíku jejichž fyzikálně chemické vlastnosti jim udávají vysokou stabilitu. Komplex fullerenu a doxorubicinu umožňuje cílenou metodu léčby. Cílem této práce je vyvinout nanotransportérový systém s předpokládaným účinkem cytostatika bez výrazných toxických efektů. Materiál a metody: K 5 mg fullerenu bylo přidáno 0,5 ml destilované vody a roztok byl následně vložen na 30 minut do ultrazvukové lázně (50 W). Fullereny s navázaným doxorubicinem (DOXO) byly purifikovány od nenavázaného DOXO pomocí centrifugace (16 000 g). Pro analýzu DOXO byl použit acetátový pufr. Fe2O3 NPs byly připraveny redukcí s borohydridem a amoniakem. Poté byly připravené  Fe2O3-AuNPs termální syntézou. Výsledky: Byl navržen a následně studován biofyzikálními metodami uhlíkový nanotransportér  (fulleren) pro vazbu doxorubicinu (FULLER-DOXO). Zjistili jsme, že velikost FULLER-DOXO je větší jak 100 nm a zeta potenciál se pohybuje kolem – 24 mV. DOXO, interaguje s FULLER elektrostatickou interakcí a jeho množství se zvyšuje s aplikovanou koncentrací (R2 = 0,96). V následujícím experimentu byl FULLER-DOXO modifikován oligodeoxynukleotidem (ODN; 10 µg/ml) a byl tak vytvořen komplex FULLER-DOXO-ODN1. Vázaný ODN představuje specifickou sekvenci, pro zacílení komplexu na bodovou mutaci v genu BRCA2. Pro prokázání interakce byla navržena magnetická zlatá nanočástice modifikovaná komplementární sekvencí k testovanému nanotransportéru (ODN2-Fe2O3-AuNPs). Vytvořený komplex (FULLER-DOXO-ODN1-ODN2-Fe2O3-AuNPs) byl následně potvrzen několika nezávislými technikami. Závěr: Předpokládáme, že navržený nanokonstrukt bude možné využít pro geneticky cílené směřování protinádorového léčiva.

 

Klíčová slova: doxorubicin, rakovina prsu, fullereny, magnetické zlaté nanočástice


Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.