Hodnocení klinického benefitu protinádorových léků limitovaných na Komplexní onkologická centra podle metodiky ESMO-MCBS

Tomáš Büchler

Abstrakt


Úvod

Náklady na onkologickou léčbu neustále stoupají, přičemž dominantní podíl na tomto nárůstu má kromě zvyšující se epidemiologické zátěže právě zavádění nových léků. Expertní tým Evropské společnosti pro klinickou onkologii (European Society for Medical Oncology, ESMO) v posledních letech vypracoval nový parametrický systém k hodnocení klinického benefitu léků. V systému Magnitude of Clinical Benefit Scale (ESMO-MCBS) je přínos nového léku hodnocen podle zlepšení celkového přežití, přežití do progrese a kvality života/toxicity ve srovnání se stávajícími možnostmi léčby

Materiál a metody

Expertní skupina České onkologické společnosti provedla na základě publikovaných dat a metodiky ESMO-MCBS hodnocení přínosu léků indikovaných v léčbě solidních nádorů, jejichž použití je limitováno na Komplexní onkologická centra.  Hodnotili jsme léky kategorie S, které měly k 1.1.2017 úhradu z veřejného zdravotního pojištění .

Výsledky a závěr

Metoda ESMO-MCBS pro hodnocení klinického benefitu léků je jednoduchá, robustní a reprodukovatelná.  Získané skóre ve většině případů odpovídá intuitivně hodnocenému přínosu léků v klinické praxi. Skóre ESMO-MCBS se může stát dalším doplňkovým parametrem při hodnocení nových protinádorových léků. Skóre podle ESMO-MCBS by se mělo stát dalším hodnoceným parametrem při posuzování úhrady léku z veřejného zdravotního pojištění. Výhoda tohoto hodnocení je rovněž v tom, že není postavena na jednom podílovém indexu, ale kombinuje více dimenzí hodnoceného problému. Doporučení ČOS budou postupně doplňovány o tento parametr. 


Klíčová slova


nádory, farmakoterapie, hodnotící studie jako téma, přežití, protokoly protinádorové léčby

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.