ROLE PALIATIVNÍ RADIOTERAPIE PŘI KRVÁCENÍ LOKÁLNĚ POKROČILÝCH NÁDORŮ GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

MUDr. Pavla Navrátilová, MUDr. Ludmila Hynková, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Abstrakt


Východiska: Paliativní radioterapie se uplatňuje již řadu let v hemostyptické indikaci při krvácení lokálně pokročilých, ev. rekurentních inoperabilních nádorů gastrointestinálního traktu.

Cíl: Přestože je většina studií retrospektivních, všechny ukazují na možnost rychlé, účinné a technicky bezpečné kontroly krvácení s minimálním rizikem toxicity a se zlepšením kvality života. Jako vhodná paliativní frakcionační schémata se jeví hypofrakcionace a akcelerované režimy. Své místo zde nachází také paliativní brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem (HDR).

Závěr: V současnosti je nutné provedení dalších prospektivních studií s užitím moderních radioterapeutických technik, které by podaly jednotnější a jasnější závěry vážící přínosy a rizika této léčebné modality.


Klíčová slova


lokálně pokročilé nádory gastrointestinálního traktu, krvácení, paliativní radioterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.