Stopkované laloky jako jedna z možností rekonstrukce hlavy a krku.

Richard Pink, Zdeněk Dvořák, Petr Heinz, Petr Michl, Peter Tvrdý, Azar Bsel

Abstrakt


Úvod: za poslední dva roky postupně narůstá počet publikovaných prací zaměřených na stopkované laloky využívané v rekonstrukci orofaryngeální oblasti. Jejich principem je vypreparování tkáně s nutriční cévou v daném rozsahu. Za výhody stopkovaných laloků lze považovat nižší náročnost na technické vybavení bez nutnosti provedení mikrochirurgické anastomózy a proto jsou většinou indikovány u starších a rizikových pacientů.

Cíl práce: autoři v této práci sdělují zkušenosti a výsledky vzdálených rekonstrukčních technik použitých k rekonstrukci defektů v orofaciální oblasti.

Metodika a výsledky: v celkovém souboru 12 nemocných je popsána rekonstrukční technika submentálního a supraklavikulárního laloku. U 8 nemocných došlo ke kompletnímu přihojení, u 3 pacientů k částečné nekróze a v 1 případě ke kompletnímu odhojení laloku.

Závěr: submentální a supraklavikulární laloky představují tenké, plikabilní a snadno preparovatelné laloky s dobrými kosmetickými a funkčními výsledky. Jejich výhodou je možnost jednodobé rekonstrukce s minimální morbiditou donorského místa.

 


Klíčová slova


Klíčová slova: stopkované laloky, submentální lalok, supraklavikulární lalok.

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.