Protinádorovou léčbou indukované změny renálních funkcí u pacientů s tumory – update aktuálních poznatků

Tomáš Pokrivčák, Alexandr Poprach

Abstrakt


Stav renálních funkcí je jedním z nejdůležitějších parametrů při rozhodování o výběru protinádorové a podpůrné léčby. Zhoršení renálních funkcí může významným způsobem ovlivnit strategii léčby a ve svém důsledku vést k závažnému poškození zdraví pacienta. Různě vyjádřená porucha renální funkce je přítomná u více než poloviny onkologických pacientů. Vzniká na podkladě přímého nebo nepřímého působení samotného tumoru, nebo jako nežádoucí účinek onkologické terapie postihující ledviny a močové cesty. V posledních 10 letech byla do klinické praxe uvedena celá řada nových protinádorových léčiv, spadajících jak do skupiny klasických cytostatik, tak do skupiny moderních léčiv, která jsou zaměřená proti specifickým strukturám nádoru nebo modifikujících imunitní odpověď organismu. Rozdílný mechanizmus působení nových léků, především moderních imunoterapeutik přináší nové typy nežádoucích účinků s odlišnými přístupy ke zvládnutí toxicity.

Klíčová slova


nefrotoxicita, chemoterapie, cílená terapie, imunoterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.