Kurkumin (Kurkumovník dlouhý, Curcuma longa, L.) jako podpůrný fytoterapeutický prostředek v onkologii

Zuzana Frassová, Jana Rudá-Kučerová

Abstrakt


Východiska: Kurkumovník dlouhý (Curcuma longa, L.) je rostlina, která je známá především jako součást kari koření. Hlavní obsahovou látkou zodpovídající za většinu biologických účinků je polyfenol kurkumin.

Cíl: Tato přehledová práce má za cíl poskytnou ucelený obraz o výsledcích studií, které se věnují léčebnému využití kurkuminu v onkologii. Preklinické studie poskytují informace o mechanizmech účinku a případné toxicitě kurkuminu. Klinické studie jsou zatím zaměřeny především na bezpečnost, farmakokinetiku a stanovení optimální dávky kurkuminu, narůstá ovšem i počet studií, které hodnotí protinádorové a onkopreventivní účinky kurkuminu, případně podpůrný účinek při řešení nežádoucích účinků chemoterapeutik a radioterapie. Jejich výsledky jsou optimistické a povzbuzují k dalšímu výzkumu. Největším problémem léčby kurkuminem je jeho nízká biologická dostupnost, ze které vyplývá nutnost použití vysokých dávek. Z tohoto důvodu se jeví jako nejvýhodnější využít lokálního působení kurkuminu ve střevě, na sliznicích nebo na kůži, tedy tam, kde odpadá nutnost systémového působení. Současné poznatky vyzdvihují zejména bezpečnost kurkuminu, a to až do dávek několika gramů. Dle dostupných informací lze užívání kurkuminu, jako doplňku stravy, doporučit lidem, který jsou ve zvýšeném riziku onkologického onemocnění, jako jsou například silní kuřáci nebo pacientům s prekancerózními lézemi. Vzhledem na již vzpomenutou bezpečnost je možno kurkumin doporučit i onkologickým pacientům, kteří vyžadují přírodní léčbu.


Klíčová slova


fytoterapie, interakce, nádorová onemocnění, nežádoucí účinky, kurkumin, kurkuma, Curcuma longa

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.