Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Annamaria Špotová, Kristína Husáková, Andrea Hrašková, Martina Mikesková, Judita Puškáčová, Stanislava Hederová, Milan Jamárik, Eva Rabenseifertová, Zuzana Jalovecká, Alexandra Kolenova

Abstrakt


Východiská. S odmietaním liečby sa detskí onkológovia v súčasnosti stretávajú pomerne často, rozhodovanie, ako postupovať v takýchto situáciách, je etickou dilemou. Cieľom tohto článku je zamyslieť sa, ako riešiť situácie, keď rodič veľmi rázne odmietne onkologickú liečbu a tým berie dieťaťu právo na zdravotnú starostlivosť a šancu na vyliečenie.

Kazuistiky. Uvádzame dve kazuistiky odmietnutia liečby z nášho pracoviska a dopad takéhoto rozhodnutia na samotné dieťa. Kazistika č. 1 opisuje situáciu dieťaťa s retinoblastómom, keď rodičia odmietli liečbu, aby hľadali alternatívne spôsoby liečby v zahraničí. V kazuistike č. 2 pacientka s kostným lymfómom, bola liečená na základe súdneho rozhodnutia.

Záver. Príčiny odmietnutia liečby v detskej onkológií môžu byť rôzne. Úlohou celého ošetrovateľského tímu je snaha pochopiť príčinu neochoty rodičov spolupracovať, resp. pokúsiť sa zistiť dôvody odmietania a následne vysvetliť všetky možné nedorozumenia a navrhnúť také riešenie, ktoré by mohlo byť akceptovateľné aj rodičmi. V niektorých situáciách je však nevyhnuté v záujme dieťaťa riešiť dilemu právnou cestou.

 


Klíčová slova


Onkologia, etika, rozhodovanie, odmietnutie liečby

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.