ANOGENITÁLNÍ HPV INFEKCE JAKO POTENCIÁLNÍ RIZIKOVÝ FAKTOR OROFARYNGEÁLNÍHO KARCINOMU

Borek Sehnal, Tomáš Podlešák, Emanuela Kmoníčková, Monika Nipčová, Daniel Driák, Jiří Sláma

Abstrakt


Lidský papilomavirus (HPV) může být příčinou karcinomů cervikálních, jiných genitálních,  análních a karcinomů hlavy a krku. Incidence orofaryngeálního dlaždicobuněčného karcinomu (OSCC) - malignity hlavy a krku, u které je HPV infekce nejčastěji přítomna, se zvyšuje. Prevalence HPV infekce je výrazně menší v orální než v genitální oblasti, ale infekce v obou lokalitách je silně závislá na sexuálním chováním. Ačkoliv přirozený průběh cervikální a orální HPV infekce se příliš neliší, zdá se, že schopnost viru infikovat současně orální a genitální oblast je raritní a neobvyklá. Na druhou stranu, poměr standardizované incidence (SIR) orofaryngeálního dlaždicobuněčného karcinomu je vyšší u pacientek s karcinomem děložního hrdla než u ostatní populace. Navíc ženy s OSCC mají významně zvýšené riziko rozvoje genitálních karcinomů v souvislosti s HPV. Vakcinace proti HPV u obou pohlaví nepochybně dramaticky změní epidemiologii HPV asociovaných karcinomů.


Klíčová slova


Human papillomavirus, anogenital HPV infection, oral HPV infection, oropharyngeal squamous cell carcinoma, standardized incidence ratio

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.