Pacientka se třemi EGFR mutacemi - postupný rozvoj rezistence na předchozí cílenou léčbu

Martin Svatoň, Miloš Pešek, Jan Baxa, Petr Mukenšnabl, Lucie Benešová, Marek Minárik

Abstrakt


Naše kazuistické sdělení přináší průkaz postupného vývoje rezistence k EGFR-TKI u pacientky s delecí na exonu 19 genu EGFR. Nejprve na základě získané mutace T790 při léčbě afatinibem a posléze na podkladě mutace C797S při terapii osimertinibem. Též se věnujeme úvahám o překonání této rezistentní mutace jak pomocí EGFR-TKI 4. generace, tak i případnými alternativními postupy. Rovněž zmiňujeme vzácný případ nemocné s metastázami na peritoneum po předchozí léčbě osimertinibem.


Klíčová slova


EGFR; delece na exonu 19; mutace T790M; mutace C797S; afatinib; osimertinib

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.