Moderní zobrazovací techniky pro antracyklinová cytostatika – literární přehled

Iva Blažková, Markéta Ryvolová, Soňa Křížková, Eva Jílková, Pavel Kopel, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam, René Kizek

Abstrakt


Antracyklinová cytostatika lze díky jejich vlastnostem pozorovat na úrovni organel, buněk i živých organismů pomocí jejich fluorescence. Díky těmto zobrazovacím technikám můžeme pozorovat interakce léčiva s nádorovými buňkami a také léčbu nádorů cílenou pomocí nanočástic s obsahem antracyklinového cytostatika. V klinické praxi je využíván doxorubicin a daunorubicin uzavřený do liposomů. Hlavní výhodou liposomálních preparátů je omezení nežádoucích účinků v důsledky rozdílné farmakokinetiky a distribuce léku v organismu. Vzhledem k tomu, že stále nejsou prozkoumány všechny biologické mechanismy účinku antracyklinových léčiv, nabízejí moderní zobrazovací techniky in vivo studium takových změn.

Klíčová slova


Cytostatika; Doxorubicin; Fluorescence; Enkapsulace; Magnetizovatelné částice; Fluorescenční mikroskopie

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.