Nové možnosti testování chemosenzitivity u nádorových onemocnění

Lucia Sommerová, Eva Michalová, Roman Hrstka

Abstrakt


Vzhledem k nezastupitelné úloze chemoterapie při léčbě nádorových onemocnění se onkologický výzkum zaměřil na zvýšení účinnosti jednotlivých léčiv a maximální zmírnění, pokud ne kompletní potlačení negativných účinků. Vhodná léčba je primárně volena podle základních klinických diagnostických kriterií, jako je velikost nádoru, grade a přítomnost či absence standardních markerů. Situaci však komplikuje variabilita mezi jednotlivými pacienty spolu se značnou heterogenitou vlastního nádoru. Detailní charakterizace intratumorální heterogenity a získání spolehlivějších ukazatelů účinnosti léčiv by tak mělo vést k posílení personalizované terapie. Vývoj a výběr spolehlivých modelů tudíž představuje důležitou otázku ve výzkumu zaměřeném na predikci citlivosti nádorových buněk k léčivům. Cílem této práce je uvést přehled testů chemosensitivity, včetně modelových systémů in vivo a in vitro, které zahrnují 2D i 3D buněčné kultury. Zvláštní pozornost je věnována významu jednotlivých tesů vzhledem ke zlepšení klinické odpovědi konkrétních pacientů a rozvoji personalizované terapie.

Klíčová slova


Techniky tkáňových kultur; Individualizovaná medicína; Skríning léčiv; Biologické modely; Nádorové buněčné linie; Karcinom; Cytotoxické testy

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.