Lidský papilomavirus - role v karcinogenezi cervixu a možnosti jeho detekce

Martin Bartošík, Roman Hrstka, Ludmila Jiráková

Abstrakt


Perzistentní infekce onkogenním typem lidského papilomaviru (HPV), nejčastěji HPV16 a HPV18, může vést k rozvoji řady maligních onemocnění, zejména pak ke karcinomu děložního hrdla u žen. Testování na přítomnost HPV DNA se tudíž zavádí jako komplementární metoda ke stávajícímu cytologickému vyšetření, mimo jiné i díky vyšší citlivosti. Tento přehledový článek pojednává o roli HPV v karcinogenezi děložního hrdla, popisuje existující biomarkery pro diagnostiku prekancerózních lézí, rozebírá výhody a nevýhody komerčně dostupných HPV testů a v neposlední řadě představuje nově vyvíjené metody umožňující levnou a rychlou diagnostiku HPV.


Klíčová slova


HPV; karcinom cervixu; HPV testování; hybridizace nukleových kyselin; mRNA; metylace DNA; mikroRNA

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.