Použití metody odstraňování artefaktů Metal Deletion Technique pro plánování radioterapii u pacientů s implantovanými kardiostimulátory

Anna Odlozilikova, Anastasia Kurzyukova, Milan Sepsi, David Pospisil, Pavel Slampa

Abstrakt


Východiska: Počet onkologických pacientů s implantovanými kardiostimulátory  indikovaných k radioterapii se stále zvyšuje. Ozařování těchto pacientů může způsobit selhání některých funkcí kardiostimulátorů a kardioverter-defibrilátorů.Proto je nutné vypracovat pro tyto pacienty ozařovací plány s minimalizací dávky na implantované kardiovaskulární elektronické zařízení a stimulační elektrody. Bohužel kvalita plánovacích CT řezů je zhoršená vlivem artefaktů, způsobených metalickými částmi samotného implantántu a toto ztěžuje vypracování kvalitního ozařovacího plánu. Pacienti a metody: Na klinice radioterapie MOÚ byla provedena analýza vlivu MDT techniky na odstranění artefaktu u 9 pacientů s různou lokalizací tumoru. Byly porovnány parametry plánů vypracovaných s použitím MDT techniky i bez. Výsledky: Výsledky potvrzují vhodnost použití této metody u pacientů s kardiostimulátory. Největší chyba ve výpočtu dávky na kardiostimulátor a elektrody překročila 3% celkové dávky záření. Tyto údaje můžou značně ovlivnit ozařovací plán. Závěr: Data získaná z tohoto experimentu jsou významná pro fyziky při výběru vhodné techniky ozařování pacientů s implantovaným elektronickým zařízením.


Klíčová slova


Radioterapie; Kardiovaskulární elektronické zařízení; MDT; Artefakty

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.